Wie zijn wij

Hieronder kunt u meer informatie vinden over wie wij zijn en hoe we onze dieren huisvesten.

Bert Apperlo

Bert is geboren in 1957 en de vader van Erik en Martin.

Bert fokt vanaf zijn zesde raskonijnen en is vanaf zijn twaalfde lid van de NKB. Naast Rexen waren dat nog circa 20 andere rassen in diverse kleurslagen. Zoals de Vlaamse Reus, de Groot Lotharinger, de Groot Zilver, de Satijn, het Voskonijn en kleurdwergen.

In 1991 is Bert gestart met de keurmeesters opleiding die hij in 2001 succesvol heeft afgerond. Bij de vele bestuurlijke functies in de sportfokkerij zijn het voorzitterschap van de Konijnen keurmeestervereniging, het lidmaatschap van de Standaard commissie en het lidmaatschap van het hoofdbestuur wel de belangrijkste functies die Bert heeft bekleed. Op dit moment is Bert al ruim 25 jaar (ere)voorzitter van de Rex, Rexdwerg, Satijn, Voskonijn en Teddydwergen fokkersclub. Tevens is Bert een jaar of vijf voorzitter geweest van de plaatselijk voetbal club. Bert heeft met een tussenpoos tot zijn vijftigste jaar gevoetbald.

Met de Castor Rex heeft Bert vele successen behaald. Drie maal algemeen kampioen te Zuidlaren vanaf 1991. In 1992 Europees kampioen met een Castor voedster. Minstens 7 keer het beste konijn van de provincie Overijssel. De laatste jaren circa 18 maal het predicaat U. Vele malen Algemeen Kampioen van de show en meerdere malen de mooiste Rex op de Bondshow. Tevens op de Internationale Rex show te Hannover in 2008 de mooiste buitenlandse fokgroep en de mooiste Ram en Voedster. In januari 2018 werd er met een oude ram 98,5 punt gehaald op de Zuiderzee show te Emmeloord.

In zijn werkzame leven is Bert tot zijn 45ste levensjaar op de operatieafdeling en in het management van ziekenhuizen actief geweest. Vanaf medio 2004 heeft hij de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. De afgelopen jaren was Bert Locatie Directeur van twee verpleeghuizen in Lelystad en Dronten, inmiddels is hij met pensioen.


Erik Apperlo

Erik is geboren in 1987. Vanaf zijn vroege jeugd is hij in de konijnenstal te vinden. Vanaf zijn zesde levensjaar is hij lid van de sportfokkers van Pels en Pluim Emmeloord. Tevens is hij vanaf die tijd lid van de Rex, Rexdwerg, Satijn en Voskonijnen fokkersclub. Tijdens de schooltijd hebben de konijnen van Erik altijd in de schuur bij het ouderlijk huis gezeten. Daar bleven ze ook tijdens zijn studie diergeneeskunde. Sinds 2011 is Erik werkzaam als dierenarts in het Friese Hardegarijp. Toen zijn de blauwe Rexen ook meeverhuisd naar het noorden. Na een aantal jaren in loondienst is hij inmiddels ook mede-eigenaar van de praktijk. Voorheen woonde hij in Oentsjerk maar in 2019 heeft hij met zijn gezin een mooie woonplek in Ryptsjerk gevonden waar speciaal voor de dieren een nieuwe stal is gebouwd.

Naast blauwe rexen heeft Erik een aantal jaar midden blauw marter Rexen gefokt. Deze kleurslag heeft hij sinds enkele jaren ingeruild voor Voskonijnen in de kleursslag Feh. Van dit zeldzame langharige ras waren op dat moment nog maar enkele dieren in Nederland. Om het ras in stand te houden is Erik met het fokken ervan begonnen. Erik is in Friesland aangesloten bij de konijnen fokvereniging Trynwalden E.O. De banden met het thuisfront zijn natuurlijk nog erg sterk en met name bij internationale tentoonstellingsbezoeken wordt er nog als combinatie ingezonden. Sinds een paar jaar is Erik ook secretaris van de speciaalclub Rex (dwerg), Satijn, Voskonijn en Teddydwergen fokkersclub. Daarnaast zit hij zowel nationaal als Europees in de commissie voor dierwelzijn en diergezondheid voor de betreffende kleindierorganisaties.

Erik heeft met zijn blauwe Rexen vele F predicaten behaald en ook 5 keer het predicaat U. Zijn grootste succes was het Algemeen Kampioenschap van alle konijnen in 1998 op De Noordshow te Zuidlaren, hij was toen 10 jaar oud. In 2014 wist hij deze prestatie te herhalen, inmiddels 26 jaar oud. Een Blauwe Rex voedster wist het tweede gouden tientje in de wacht te slepen. Inmiddels is het hem ook gelukt om de clubshow bij zijn nieuwe vereniging op zijn naam te schrijven. Met een Voskonijn wist hij in 2018 op de Europashow in het Deense Herning een U predicaat te halen. Sinds eind 2021 is Erik begonnen met het fokken van de Klein-Rex in de kleur Zwart, heeft hij in januari 2023 succesvol voorgebracht voor definitieve erkenning.

Het onregelmatige werk als dierenarts en het gezin vragen natuurlijk de nodige tijd. Van de tijd die over blijft wordt veel tijd gestoken in de konijnenhobby. Daarnaast vind Erik het leuk om te fietsen op de racefiets en in de zomermaanden haalt Erik veel plezier uit het spelen van de Friese sport kaatsen.


Martin Apperlo

Martin is geboren in 1989 en heeft de HBO studie Sport, Gezondheid en Management te Groningen afgerond. Martin heeft sinds januari 2017 zijn eigen personal training studio op Urk. Hij heeft de afgelopen jaren een tweede vestiging geopend in Lelystad en een derde in Huizen.

Ook hij is vanaf zijn vroege jeugd met de konijnen hobby bezig. Hij is gestart met Klein Lotharinger zwart, waarmee hij ook de nodige successen heeft geboekt. Maar het grote aantal jongen met tekeningfouten heeft hem doen besluiten om een ander ras te gaan fokken. In eerste instantie was dat het ras Luchs omdat Martin die kleur erg aansprak. Na deze een jaar of drie te hebben gefokt zagen we in Luxemburg bij een fokker Rexen in de kleur Luchs. Deze kwamen in de plaats van de "gewone" Luchs. Aangezien er in Nederland naar onze mening onvoldoende kwaliteit aanwezig was om de Luchs Rex te verbeteren, hebben we ook Duitse dieren geïmporteerd. Inmiddels zijn we behoorlijk tevreden over de kwaliteit en draaien we al jaren mee aan de Europese top. De laatste paar jaar haalt hij met regelmaat het predicaat F en tijdens de internationale shows heeft Martin ook een aantal keer het U predicaat behaald. Zijn grootste succes heeft Martin In 2015 werd gehaald door Europa Meister te worden met een fokgroep van 4 Luchs Rexen op de Europese kampioenschappen in Metz. Andere hoogtepunten heeft hij behaald tijdens de ADRC(Duitse Rexclub), in 2010 en 2014 had hij de mooiste buitenlandse fokgroep met 387 punten en de mooiste voedster met het predicaat U.

In 2021 heeft Martin de keus gemaakt om te beginnen met het fokken van de Klein-Rex Luchs. De Klein-Rex is pas sinds kort erkend in Nederland en omliggende landen. De uitdaging om dit nieuwe ras in Nederland op de kaart te zetten spreekt hem zeer aan. De uitstraling van het kleinere formaat en type heeft hem dan ook doen besluiten om de komende jaren de 'gewone' Rex in te ruilen voor de Klein-Rex, de kleur Luchs zal blijven. In februarui 2022 hebben we de Klein-Rex in de kleur Luchs succesvol voorgedragen voor erkenning in de standaard.

Naast deze hobby is Martin een echte sportman, hij vind bijna alle sporten leuk en kan de meeste ook aardig goed, vandaar ook zijn studie. Maar voetbal is zijn hoofdsport, hij speelt al sinds zijn 15e voor het 1e van de lokale club en werd in het seizoen 2009/2010 topscoorder van heel Flevoland met 30 doelpunten in één seizoen. Na tussendoor een aantal jaren hogerop te hebben gespeeld is hij weer gaan spelen voor zijn oude club VV Tollebeek.